Clyde Bergemann Power Group –  hvor kodeordet er “Clean Energy Solutions”! Clyde Bergemann Power Group er en global virksomhed, der leverer systemer, løsninger og procesteknologi til markedet for energi og miljøteknik.

“Clean Energy Solutions” består af en kraftfuld portefølje af produkter og systemer til forbedret kedeleffektivitet, effektiv kedelrengøring og askehåndtering, pålidelig styring af gas og rengøring samt vedvarende energiudvinding.

Besøg Clyde Bergemann her