Flere gange om året udbryder der brand på kraftvarmeværker landet over. Det er typisk store brande, som tager meget lang tid at slukke igen og det er en dyr omgang for ejerne af kraftvarmeværkerne - ikke mindst fordi de mister indtægter i den periode de er ude af stand til at producere strøm og fjernvarme, men også fordi at der er massive udgifter til erstatning af beskadiget udstyr. Med infrarød temperaturmåling kan du redde dine anlæg og inventarer fra at gå op i flammer!

Infrarød temperaturmåling har den store fordel, at det ikke er nødvendigt at have fysisk kontakt med det emne man ønsker at måle temperaturen på. F.eks. kan du detektere varmeudviklingen i biomasse samt udviklingen af gasser, som kan være selvantændelige. Med infrarød temperaturmåling kan du altså være helt rolig omkring din produktion, da der vil være de absolut bedste muligheder for at reagere inden, der opstår brand.

 

I hvilke anvendelsesområder er infrarød temperaturmåling optimalt?

Med infrarød temperaturmåling kan man måle temperatur i anvendelsesområder, hvor der ikke kan anvendes konventionelle sensorer og branddetekteringssystemer. Det gælder især ved bevægelige objekter f.eks. ruller, maskiner i bevægelse eller et transportbånd. Særligt glæder i biomasse på transportbånd har de seneste år været et stort problem for kraftvarmeværker. Infrarød temperaturmåling er også optimalt i anvendelsesområder, hvor der kræves målinger uden kontakt på grund af kontaminering eller høj risiko (f.eks. højspænding), hvor afstandene er store, eller hvor de temperaturer, der skal måles, er for høje for andre kontaktsensorer.

 

Hvordan foregår infrarød temperaturmåling?

Målingen af temperaturen foretages uden berøring i en afstand imellem sensor og emne. Derfor bliver emnet ikke påvirket af temperaturmålingen som når der er kontakt. For emnets vedkommende vil sensoren ikke påvirke dens temperatur ved målingen som f.eks. en indstiks temperatursensor vil kunne gøre.

 

Hvor hurtigt kan jeg se en potentiel brandudvikling med infrarød temperaturmåling?

Der kan måles stort set uden tidsforsinkelse, så derfor vil du omgående kunne se en ændring i temperatur. Responstiden gælder også ved meget store temperatursving over hele måleområdet, hvilket giver klare fordele ved bevægelige og varme emner i et kraftvarmeværk. Man kan f.eks. det ene øjeblik måle 0°C og det næste 1000 °C. Alternativet til infrarød temperaturmåling er bl.a. en indstik sensor - problemet med denne er, at der en vis responstid, da sensoren skal have samme temperatur som emnet. Derudover findes der også systemer for branddetektering, men disse reagerer ofte først når skaden er sket og man har dermed ikke mulighed for at komme branden i forkøbet.

 

Hvor specifikt kan jeg måle med infrarød temperaturmåling?

Med den rette optik indbygget i den infrarøde temperatursensor kan der måles temperatur på et meget lille punkt. I en infrarød sensor er der indbygget en optisk linse, der benyttes til at indsnævre målepunktet. I de bedre sensorer er optikken konstrueret således at sensoren opnår et fokuspunkt i en bestemt afstand fra sensoren, hvor målepletten er mindst. Det giver den fordel at alt den infrarøde energi der måles på, udstråles fra et meget lille og nemt definerbart punkt.

 

ARC Infrarød Temperaturmåling fra LAND Instruments

ARC Infrarød Temperaturmåler er din løsning til en samlet procesovervågning med mulighed for tilhørende softwarepakke. Du kan bl.a. lave spotmålinger og behandle vigtige dataopsamlinger med ét og samme instrument.

ARC består af en række infrarøde temperaturmålere, som er robuste nok til at modstå hårde industrielle miljøer, som bl.a. gør sig nyttigt på kraftvarmeværker. ARC leverer højtopløselige og detaljerede termiske billeder (384 x 288 pixels) med uovertruffen nøjagtighed på temperaturer. De infrarøde temperaturmålere er tilgængelige med to temperaturintervaller (0 til 500°C og 100 til 1000°C), har fire linser (11°, 22°, 44° or 60°), to billedhastigheder (7,5 Hz og 30 Hz) og tre softwarevarianter (ARCViewer, ARCViewer+ og LIPS), som tilpasses efter konkrete brugerbehov. ARC leveres som standard med ARCViewer software, som muliggør visualisering af de termiske data, mens ARCViewer+ tilbydes med konfigurering af funktionerne fra Smart Kameraet og LIPS tilbydes med fuld adgang til analyse, optagelse og afspilning af udviklingen på de termiske data.

Funktioner ved ARC Infrarød Temperaturmåling:

 • Rige muligheder for at detektere en potentiel brand inden den opstår, da instrumentet har en nøjagtighed på +/- 1 grad.
 • Kan måle fra 0°C og op til 1000°C
 • To temperaturintervaller (0 til 500°C og 100 til 1000°C)
 • Bygget med 4 linser (mål alt fra et bredt område til spotmåling)
 • Højtopløselige og detaljerede termiske billeder (384 x 288 pixels)
 • To billedhastigheder (7,5 Hz og 30 Hz)
 • Tre softwarevarianter (ARCViewer, ARCViewer+ og LIPS)
 • Responstid på 8 to 14 μ Kommer med alarmsystem, som hurtigt reagerer på ændringer inden for angivet interval.
 • Indbygget blæser, som holder linsen ren.

 

Hvad bør jeg overveje inden jeg investerer i infrarød temperaturmåling?
 • Hvilke materiale(r) skal der måles på?
 • Hvilke temperaturområde kan blive aktuelt?
 • Hvor stort et areal skal der måles på?
 • Er der anden infrarød stråling (baggrundsstråling) i området?
 • Hvad er omgivelsestemperaturen, hvor sensoren skal benyttes?
 • Er der noget imellem sensoren og varmekilden (væsker, støv, partikler mm.)?

Hos Hans Buch hjælper vi dig meget gerne med at svare på disse spørgsmål og finde den bedste løsning til dig og din virksomhed. Kontakt venligst  Flemming Bøge på fb@hansbuch.dk  eller tlf. 4368 5000