Salgs- og leveringsbetingelser
Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser ("Leveringsbetingelserne") gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser ("Produkter") fra Hans Buch A/S ("HB") til enhver kunde ("Køber").

Returerklæring
Forud for enhver returnering af varer til Hans Buch A/S skal Køber kontakte Hans Buch A/S for udlevering af returneringsnummer. Returnering uden angivelse af returneringsnummer afvises og varerne tilbagesendes for Købers regning og risiko.

Hvis udstyr returneres til Hans Buch A/S for service eller reparation, skal denne erklæring printes og medsendes.

Erklæringen sikrer, at udstyret håndteres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, således som lovgivningen kræver.