Hans Buch som arbejdsplads
Vi har en klar vision om at bringe værdi til vores kunder gennem vores kompetencer. Visionens omdrejningspunkt er dem, vi lever af og fokuserer på – nemlig vores kunder. Det er centralt for os, at vi forstår, hvordan vi kan tilføre kunden værdi. Når en kunde oplever, at samarbejdet med os tilfører dem en væsentlig værdi, så vil vi have det stærkeste udgangspunkt for et gensidigt godt, langvarigt og lønsomt samarbejde. Værdi kan i denne forbindelse forstås på mange måder: Mennesker, viden, teknologi mv.

Mennesker er kernen
Som den eneste aktive ressource i en virksomhed er det medarbejderne, som udgør den altafgørende forskel, der i sidste ende betyder, at kunderne får den optimale løsning. Medarbejderne i Hans Buch formår at sætte sig ind i kundens situation og forretningskritiske processer - og koble det sammen med den viden, et tæt partnerskab med dygtige leverandører giver. Ligeledes formår vi internt i vores virksomheder i Fritz Schur Technical Group at bruge hinanden på tværs af funktioner og baggrunde. Derfor arbejder man ikke kun med Michael, Evy eller Henrik, når man arbejder med Hans Buch; man får et helt hold af dygtige folk med i handelen.

Teamwork med respekt for individet
Alle disse gode hoveder arbejder hver dag med målet om at øge vores kunders konkurrencekraft, og forståelsen af os som team er væsentlig i denne sammenhæng. Vi har et sundt og stærkt internt miljø, som er kendetegnet ved samarbejde og fælles retning. Det betyder bl.a. at se kolleger som interne kunder, der skal plejes og passes på, hvor man tager ansvar og byder ind med sine faglige og personlige kompetencer. Som kunde har man ofte kun direkte kontakt med en enkelt person hos os. Men bag denne står et helt hold af engagerede kolleger, der glæder sig over hinandens succeser, og rækker en hjælpende hånd, hvis der er brug for det. Vi tror på at sige tingene som de er, og det giver en afslappet og ærlig atmosfære – med stor respekt for den enkelte.