Hans Buch vision er "Vi bringer værdi til vores kunder gennem vores kompetencer". Det gøres gennem fokus på vores fire kernekompetencer:

  • Vi møder kundens Købskriterier (BPC)

At forstå kundens købskriterier er afgørende for at kunne tilfredsstille samarbejdspartnere og derved være i stand til at skabe gensidige forretninger over tid. En af nøglerne til at forstå kundens købskriterier og til at møde dem er en klarhed på, hvad vi kan love og derefter også levere. Hver medarbejder har kunder, interne som eksterne, som de står til ansvar for - og at definere hvem disse er, er det første skridt i retningen mod at møde deres BPC.

  • Vi skaber partnerskaber

Partnerskab betyder tætte, åbne og tillidsfulde relationer til virksomhedens interessenter, og partnerskabet bidrager til udvikling af samarbejdet over tid. Nøglen til det gode partnerskab er dialogen. Kommunikation, information og videndeling gør os i stand til at forstå og opfylde kundens købskriterier. Andet skridt er kendskab til organisationen og gennem kommunikation sikre, at der ikke bliver lovet noget, som organisationen ikke kan levere. Partnerskab sker således i alle retninger i vores interne og samlede værdikæde.

  • Vi arbejder med Process Management

Process Management er en væsentlig kompetence, som indebærer evnen til at identificere, styre og udvikle interne såvel som eksterne processer, så de skaber værdi. Identificeringen af de til enhver tid vigtigste processer sikrer fokus og risikostyring. Styringen og udviklingen sikrer, at vi leverer som forventet - kvalitet, med lavest mulige omkostninger - det være sig både økonomiske såvel som personlige, miljø- og samfundsmæssige omkostninger. Der tages således højde for dette i planlægningen og processerne.

  • Vi er altid forandringsvillige

Evnen til at følge de hastige forandringer, der sker i markedet og samfundet omkring os, og hele tiden være i stand til at ændre det, der er nødvendigt, for at sikre at vi kan møde kundens købskriterier, fordrer forandringsvillighed i hele organisationen. Gennem uddelegering af ansvar og beslutningskompetence, og baseret på information og kommunikation, skal den enkelte altid være i stand til at træffe de rigtige beslutninger - og vide, at organisationen er parat til at bakke op herom, så længe det er etisk og moralsk fornuftigt.

Disse fire kompetencer ligger til grund for virksomhedens konkurrencemæssige afsæt, og gør os i stand til at bringe værdi til vores kunder – interne såvel som eksterne.