Røggasanalyse

Bærbar røggasanalysator til måling og monitorering af forbrændningsprocesser. Bruges til at optimere og analysere údledning af forurenende luftarter samt til verifikation af stationære analysatorer.