Det er med stor stolthed, at Hans Buch nu kan kalde sig indehavere af ISO 14001 certificeringen i miljøledelse. Noget som i høj grad skyldes den store opbakning fra organisationen til at møde nye krav fra kunder og tage del i klimaproblematikken. Administrerende direktør i Hans Buch, Henriette Olsen udtaler:

”Jeg er så stolt af, at jeg har en organisation som bakker hundrede procent op om den grønne omstilling. Alle forstår problematikken og bakker op om vores nye livsstil, og ikke nok med det – de stiller krav og vil gerne tage ansvar. Det er noget vi er fælles om i Hans Buch.”

Om baggrunden for ISO-certificeringen fortæller Henriette Olsen:

”Vi ønsker at tage et samfundsansvar som virksomhed – noget vi i høj grad også ser hos vores kunder. Kunderne stiller krav til os som leverandør og vi stiller krav til vores leverandører, så på den måde laver vi en kæde af grøn omstilling, hvor vi holder hinanden op på at blive endnu mere bæredygtige. ISO 14001 certificeringen er her et kvalifikationsparameter, der kan hjælpe os med at have en struktureret tilgang til den grønne omstilling.”

Smartere indkøb og bæredygtige løsninger

For at styrke den grønne omstilling i og udenfor organisation arbejder Hans Buch bl.a. for at gøre det mere attraktivt at køre i elbiler – både privat og i firmaøjemed. Samtidig stiller man skarpt på kørsel, affaldssortering, bæredygtig markedsføring og ikke mindst håndtering af skrot:

”Vi har historisk set altid haft store lagre for at servicere vores kunder og give dem hurtige leverancer, hvilket dog har betydet, at vi på nogle områder har købt for meget ind og er nødt til at skrotte varer. Vi har derfor sat os et mål om, at vi skal blive endnu dygtigere til at købe ind sammen med vores kunder samt i samarbejde med vores leverandører returnere det, der ikke bliver solgt, så det kan genbruges.”

Derudover er et af det helt store fokusområder de bæredygtige løsninger og applikationer, som Hans Buch kan tilbyde kunderne og rådgive dem om:

”Vores største aftryk ligger i den rådgivning og de løsninger vi leverer til vores kunder. Vi har derfor valgt at fokusere på de løsninger, som kan bidrage til den grønne omstilling. Det gælder bl.a. vores ventiler, som kan reducere luftforbruget med op til 70 procent i en produktion. Hvis bare halvdelen af Danmarks produktion implementerede det, ville vi kunne reducere Co2 aftrykket markant,” fortæller Henriette Olsen og fortsætter:

”Vi vælger altså de løsninger ud, som kan hjælpe vores kunder med at reducere deres aftryk. Det gælder både når vi vælger nye leverandører, når vi rådgiver kunderne og når vi uddanner vores medarbejdere. Vi har også lavet et bæredygtighedskatalog, hvor vi giver nogle eksempler på nogle af de løsninger og applikationer som kan hjælpe kunderne med at blive grønnere. Det gælder både kunderne i industrien og den maritime sektor.”

Ambitiøst projekt med stor opbakning

For Hans Buch har ISO certificeringen sat retning på målet om en grøn omstilling i organisationen. Henriette Olsen udtaler:

”Vi har sat nogle mål for os selv, og ISO-certificeringen hjælper os med at holde snuden i sporet. Det betyder, at vi holder os oppe på den livsstil vi har lovet os selv og omverden, så vi kan bidrage til den grønne omstilling.”

Om processen henimod at få ISO certificeringen siger Henriette Olsen

”Det har været et vildt ambitiøst projekt som er blevet gennemført inden for den aftalte tid til den aftalte økonomi, men det er den også kun, fordi vores medarbejdere, organisation, leverandører og kunder vil det så meget.”

ISO 14001 certificeringen i miljøledelse bygger ovenpå Hans Buchs ISO 9001 certificering i kvalitetsledelse.

hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre