Returerklæring

Forud for enhver returnering af varer til Hans Buch A/S skal Køber kontakte Hans Buch A/S for udlevering af returneringsnummer. Returnering uden angivelse af returneringsnummer afvises og varerne tilbagesendes for Købers regning og risiko.

Hvis udstyr returneres til Hans Buch A/S for service eller reparation, skal denne erklæring printes og medsendes.

Erklæringen sikrer, at udstyret håndteres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, således som lovgivningen kræver.

hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre