Hindringslys og lamper bruges typisk til af afmærke høje strukturer: master, skorstene, bygninger, vindmøller, broer osv. for at gøre strukturerne synlige for luftfarten og derved undgå kollisioner.

Hindringslys, flylys, lysmarkering eller afmærkningslys – kært barn har mange navne

Hvor anvendes hindringslys?

Hindringslys og lamper bruges typisk til af afmærke høje strukturer:, det være sig: master, skorstene, bygninger, vindmøller, broer osv. for at gøre strukturerne synlige for luftfarten og derved undgå kollisioner. Kort og godt handler det om sikkerhed for luftfarten og for optimal markering af evt. hindringer.

Lysstyrken kan også variere afhængigt af baggrundsbelysningen (dag/(nat/tusmørke) og dette reguleres typisk ved hjælp af en indbygget fotocelle.

Hvis der er flere hindringslys, og disse blinker, så synkroniserer man typisk blinkene via et GPS-tidssignal.

Anvendes LED-lys skal man være opmærksom på, at piloter under natflyvning med militære luftfartøjer anvender lysforstærkende udstyr – Night Vision Goggles (NVG). For optimal synlighed, bør specielt det røde hindringslys derfor være optimeret med en ekstra Infrarød IR-lys komponent, som gør hindringslysene mere synlige i spektret indenfor bølgelængderne 645-905 nanometer (nm).

Sikkerhed inden for luftfart

Den Internationale Civil Luftfartsorganisation (ICAO) er det organ under FN, der er ansvarlig for sikkerhed i relation til luftfarten”ICAO Annex 14 Volume I Aerodrome Design and Operations” inkluderer kapitel 6 “VISUAL AIDS FOR DENOTING OBSTACLES”, som omhandler hindringslys. Mange nationale civile luftfartsmyndigheder læner sig op af disse anbefalinger og tekniske guidelines, som i vid udstrækning implementeres i nationale lovgivninger, dog ofte med diverse nationale afvigelser, ændringer mv.

Her i Danmark er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den ansvarlige offentlige myndighed og  lovgivningen omkring hindringslys/flylys er specificeret i følgende dokument:

BL 3-10 Bestemmelser om luftfartshindringer (Udgave 2, 22. januar 2010)

Dette dokument blev dog per 1.juli 2018 opdateret og skærpet i dokumentet: ”BL 3-10 B Bestemmelser om ændring af BL 3-10, Bestemmelser om luftfartshindringer, 2. udgave af 22. januar 2010”

Dette dokument implementerer basalt set opdaterede tekniske karakteristika for hindringslys fra ICAO Annex 14 versionen fra 2016.

VIGTIGT: I Danmark er ICAO ”Recommendations” (se tabel 6-3) obligatoriske og ophøjet til lov jf. AIP Denmark, AD 1, AD 1.1 , ”2. Applicable ICAO Documents”

Dette er en skærpelse i forhold til andre lande og medfører at man specifikt bør sikre sig at hindringslys er i overensstemmelse med disse skærpede lystekniske krav, da dette IKKE er tilfældet for langt hovedparten af de hindringslys produkter, som findes på markedet! Obelux & Hans Buch A/S har i fællesskab sikret at alle hindringslys også lever op til ”Recommendations”.

Afmærkning af vindmøller:

I 2013 udgik Afsnit 8 af BL 3-10 omkring afmærkning af vindmøller, og blev erstattet af et separat dokument: ”BL 3-11, Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller”.

I forbindelse hertil har man også udgivet: ”Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller”

Lovgivning i andre skandinaviske lande:

I Sverige findes de nationale regler her:

“Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan”.

I Norge findes de nationale regler her: “Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder”.

Løsninger fra Hans Buch A/S til sikker luftfart

Vi erstatter typisk ældre hindringslys og lamper fra den tyske producent WERMA, amerikanske Flash Technology og Honeywell og den ældre danske producent Reofon m.fl.

Ved spørgsmål, udfordringer eller projekter relateret til hindringslys, er man altid velkommen til at kontakte Patrick Darrell eller Kristian Kristensen, som begge har lang erfaring indenfor dette område.

Kontakt vores ekspert

Tag fat i Kristian og hør mere
+45 40 30 55 69ksk@hansbuch.dk
kristian
hans buch
Spørgsmål?
Vi sidder klar til at hjælpe