Trykmåling

Manometre, pressostater og tryktransmittere til måling af differens, relativ og absolut tryk.

Temperaturmåling

Temperaturtransmittere samt følere til alle temperaturområder og applikationer.

Fugtmåling

Mange løsninger til relativ fugtmåling 0-100 %

Trådløs Overvågning

Trådløs temperatur og fugt overvågning med simpel software og nem installation.

CO2 måling

CO2 måling, til såvel ventilationsområdet og procesindustrien hvor viden om CO2 niveauet er afgørende.

Flowmåling

Vores brede vifte af flowmålere, kan anvendes til måling i luft, gas og væske.

Niveaumåling

Vi tilbyder mange varianter af switche og transmittere til niveaumåling i tørstof og væske.

Gasdetektering

Gasdetektering til personsikkerhed og alarmering.

Analyseudstyr

Analyseudstyr til miljøtekniske målinger på væsker, spildevand og røggas.

Vindmåling (vindhastighed og vindretning)

Vi benytter os udelukkende af ultrasoniske sensorer og leverer bl.a. til universiteter, Danmarks Meteorologiske Institut, Kystdirektoratet, Søværnet, lufthavne, offshore- og maritime installationer mv.