Aerodrome Beacon / Airport Beacon or also called “Lysfyr” in Danish

In   “BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser” the following is stated in section 3.2 Lysfyr:

3.2.1 Der skal på flyvepladsen etableres et lysfyr, der skal være placeret således, at piloter på startende og landende luftfartøjer ikke blændes og således, at udstråling fra lysfyret ikke hindres af omgivelserne.

3.2.2 Lysfyret, der skal være rundstrålende, skal vise hvide blink med en hastighed på mellem 12 og 30 blink pr. minut. Hver enkelt blinkperiode må ikke overstige 0,5 sekund.

3.2.3 Lysfyrets vertikale lysfordeling skal opfylde følgende krav i forhold til vandret plan (lysstyrken »candela« vil i det følgende blive betegnet »cd«)

Vertikal vinkel  (Lysstyrke i candela)  
 1° – 2°        25.000 cd
 2° – 8°       50.000 cd
 8° – 10°     25.000 cd
 10° – 15°     5.000 cd
 15° – 20°     1.000 cd

Download Danish regulations below.

Danish regulations: "BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser (Udgave 2, 1. april 1987)"

Contact us

Patrick Darrell

Phone: +45 43 68 50 04

Email: pd@hansbuch.dk

Kristian Kristensen

Phone: +45 43 68 50 04

Email: ksk@hansbuch.dk

Get a call or get an email with further details on our products.

We would like to hear from you

How would you like to be contacted?

Get data sheet

Get an overview of the technical data, applications and design.

Sign up for newsletter

Get advice and insights on topics that interest you, directly in your inbox

Newsletter