IMG_2015

Og hvad betyder det så at være ISO-certificeret hos Lloyds Register? Kort fortalt, så betyder det, at vi har styr på vores processer, vi har styr på vores forretning og vi har styr på vores kunder, og ikke mindst har vi styr på fremtiden, så godt man nu kan det. Ved at leve op til ISO (og ikkeLloyds) krav, giver vi os selv den bedste mulighed for at stå stærkt i fremtiden. Og særligt i disse tider er det af afgørende betydning.

Fra proces til værdi

Meget er sket på 25 år. Både hos Hans Buch og ISO har været igennem en udvikling, og hvad der i sin tid primært handlede om processer og i mindre grad om resultater og kunder, så er virkeligheden i dag ganske anderledes. I dag handler det om, hvordan vores ISO certificeringer bidrager til at skabe værdi for Hans Buch og vores kunder. Adm. Direktør i Hans Buch A/S, Henriette Olsen, fortæller:

- At være ISO-certificeret i dag er efter min bedste overbevisning noget andet anno 2020 end det var for 25 år siden. Det har tidligere været meget fokuseret omkring vores interne processer, men i dag er det anderledes. Det er langt mere forankret i virkeligheden og den hverdag vi oplever. Det handler om forretningsudvikling med udgangspunkt i vores kunder. I dag taler vi om strategi, risikovurdering, ledelse og kunder. Og at vi har styr på disse ting, giver også tryghed og værdi for vores kunder, når de handler med os. Vi har været her i mere end 100 år og vi vil også være her de næste 100 år. Og her hjælper ISO os med at gøre os klar til dette. Vi bliver skærpet i vores daglige arbejde.

Hvor ISO før i tiden var noget, som kvalitetschefen og ledelsen tog sig af, er det i dag meget mere en fælles indsats på tværs af organisationen. Den brede forankring og de krav det stiller til medarbejderne betyder også, at ejerskabsfølelsen hos alle er langt større, og det samme er glæden og stoltheden over, at 25-års jubilæet nu er i hus:

- Alle i organisationen kan klappe sig selv på skulderen og være stolte over dette. Vi har indført intern audit, hvor udvalgte medarbejdere er blevet trænet til at lave audit, som de med jævne mellemrum gennemfører sammen med deres kolleger. Det betyder, at vi kommer helt ned i materien på vores dagligdag og fanger de ting, vi kan forbedre. Uanset processen, så har vi med indførelsen af den interne audit en unik chance for at fange de ting der ikke helt spiller meget tidligt og på den måde lave små løbende justeringer. Det giver øget kvalitet, kundetilfreds og medarbejdertilfredshed. Og det ser vi tydeligt på de målepunkter, vi har opstillet både internt og eksternt. Det nytter.

Auditering på afstand - besøg af Lloyd Register i en Corona-tid

IMG_2002
Hans Buch ISO