En magnetventil er ikke bare en ventil – den er meget mere end det. Valget af magnetventil afhænger nemlig af mange forskellige parametre såsom din applikation, mediet, medietemperaturen osv.

Vi har derfor spurgt vores magnetventilsekspert, Per Chrøis, hvordan han hjælper kunderne med at finde frem til den rigtige løsning:

”Det er forkert at tro, at en magnetventil bare er en magnetventil. Der er mange forskellige aspekter i at finde den helt rigtige ventil til din applikation. Det er også grunden til, at vi hos Hans Buch ikke bare leverer magnetventiler – vi leverer ind til kundens applikation. Det kræver, at man stiller de rigtige spørgsmål.”

Her får du de 7 spørgsmål, Per stiller kunderne, når han skal hjælpe dem med at finde den rigtige magnetventil:

1) Hvilken applikation skal magnetventilen bruges i?

”Først og fremmest er det vigtigt at vide om magnetventilen skal bruges til luft, neutrale gasser eller væsker. Forskellige applikationer sætter forskellige krav til magnetventilen.”

2) Hvilket medie skal ventilen anvendes i?

”Dit valg af magnetventil afhænger først og fremmest af det medie, du skal åbne/lukke for. Skal den åbne/lukke for luft/neutrale gasser eller væsker? Er det luft, neutral gas, vand, diesel eller noget helt andet? Mediet som magnetventilen skal anvendes i, stiller nogle forskellige krav til bl.a. materialevalget til din magnetventil.”

”Forskellige materialer er mere eller mindre resistente overfor forskellige luft-/gasarter og væsker. Det hele kommer an på mediet, temperaturen i mediet, omgivelserne samt trykforholdene. Levetiden og funktionaliteten afhænger i høj grad af disse parametre.”

”Det er også vigtigt at huske, at alle medieberørte dele skal være resistente overfor mediet.”

3) Hvilken temperatur har mediet, som ventilen skal anvendes i?

”Det er vigtigt at tage højde for temperaturen, når du vælger din magnetventil. Spolen i ventilen bliver normalt varm og skal kunne holde til både sin egen genererede temperatur og temperaturen i mediet. Her skal man være opmærksom på om mediet er kølende eller om det afgiver varme.”

”Derudover skal membraner og pakninger i magnetventilen også kunne klare temperaturen.”

4) Er der brug for en normalt lukket eller normalt åben ventil?

”Når du skal finde din magnetventil, er det vigtigt, at du forholder til om du skal bruge en normalt lukket (NC) eller normalt åben (NO) version. Det mest normale at bruge er en normalt lukket (NC) ventil. Det betyder at den er lukket, når spolen er inaktiv og åben ved aktiveret spole. Normalt åben (NO) fungerer lige modsat.”

5) Hvor højt eller lavt er trykket?

”Endnu en vigtig ting at tage stilling til er trykket. Trykområdet over en magnetventil er afgørende for valget af magnetventil. Er der f.eks. trykforskel hen over ventilen (typisk minimum 0,5 bar) kan man bruge en såkaldt indirekte virkende magnetventil. Denne hjælper trykket med at åbne magnetventilen, hvilket gør, at du kan bruge spoler med forholdsvis lav watt-effekt til selv de større magnetventiler.”

”Er der ikke en trykforskel hen over magnetventilen, når den skal aktiveres, skal du typisk bruge en koblet indirekte virkende magnetventil ved de større størrelser og direkte virkende magnetventiler ved de små størrelser.”

6) Hvilken gevindstørrelse skal du bruge?

”For at dimensionere en magnetventil korrekt kræver det, at du kender flowet i din applikation. Det er en utrolig vigtig del af dimensioneringen på størrelsen af din magnetventil. Brug derfor flowet til at dimensionere.”

”Jeg oplever rigtig mange der siger: ’vi skal have en 1” magnetventil, da den skal monteres på et 1” rør’, men så enkelt er det ikke. Hvis magnetventilen ikke er dimensioneret korrekt, er risikoen for fejl stor. Ved for stort flow kan sædet i magnetventilen slides og korroderes væk. Ved for lavt flow risikerer du på indirekte virkende magnetventiler, at membranen ligger og flyder, så magnetventilen ikke ved om den skal åbne eller lukke. Med tiden vil membranen deformere, da der ikke er et stort nok trykfald hen over magnetventilen.”

7) Hvilken spænding ønsker du?

”Når du skal vælge din magnetventil, er det vigtigt at definere om du ønsker AC-spænding eller DC-spænding. På en del magnetventiler gør dit valg af spænding en stor forskel. Hvis du kigger på en magnetventils datablad, vil du ofte kunne se, at samme magnetventil har forskelligt tryk alt efter om den er med DC-spænding eller AC-spænding.”

Hans Buch kundeservice
Spørgsmål?
Vi sidder klar til at hjælpe