Gasdetektering

Vi tilbyder ét af markedets største udvalg til de bedste priser inden for gasdetektering. Gennem vores stærke partnerskab med Crowcon, én af verdens førende producenter af gasdetekteringsudstyr, kan vi tilbyde et unikt produktudvalg inden for håndholdt gasdetektering. Vi tilbyder alt fra T4 MED godkendt, tilbehør hertil samt Gasman og tilbehør hertil ligeledes.

Giftige eller brandfarlige stoffer optræder ofte som en del af produktionen på mange arbejdspladser, og selvom alle regler og foranstaltninger er opfyldt, sker der alligevel fra tid til anden uheld eller lækager, som kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for dig og dine kollegaer – og i værste tilfælde være dødbringende.

Nogle udslip opdages hurtigt pga. en kraftig lugt, eks. klor, ammoniak eller svovlbrinte, mens andre er lugtfri. Tag eksempelvis carbon monoxid, som opstår ved ufuldstændig forbrænding. CO er yderst giftig, og selv en meget beskeden koncentration i luften kan være dødelig. Også carbon dioxid og nitrogen indgår i mange industrielle processer og er farlige i den forstand, at de fortrænger ilten i omgivelserne. Derfor vil man ofte installere gasdetektorer i rum, hvor man anvender nitrogen til nedfrysning eller CO2 til kulsyrepåfyldning.

De lugtfri gasarter eller iltfortrængning kan dog optræde mange andre steder uden du ved det. Det kan både være i lastrum, brønde, tankanlæg og mange andre steder. Selv oxygen (ilt) som vi ellers betragter som uskadelig og en forudsætning for liv er farlig i både for lave eller for høje koncentrationer.

Vi har også en række produkter inden for stationær gasdetektering, som ikke kan købes i vores webshop. Dem kan du læse mere om her

Vis mere