Nye data afslører sammenhængen mellem bump test intervaller og gasdetekteringsfejl. I Hans Buch sætter vi derfor fokus på, hvorfor det er så vigtigt at udføre regelmæssige bump tests af sine gasdetektorer.

Se om din gasdetektor virker med bump test

Der er mange grunde til, at en bærbar gasdetektor muligvis ikke reagerer på gas – hvoraf nogle af dem ikke er synlige for medarbejderen, som bærer gasdetektoren.

Når et instrument er tændt, kan du se, at batteriet og displayet fungerer korrekt, men hvad med de indvendige elektronikdele, der spiller en afgørende rolle i beskyttelsen? Virker sensorer og alarmer som de skal, er de blevet hæmmet ved at bruge forkerte rengøringsmidler eller er åbninger blokeret af snavs? Og hvordan finder du ud af det?

En bump test er den eneste måde hvorpå man kan sikre, at hele gasdetektoren fungerer korrekt. Testen kontrollerer, at sensorerne reagerer på gassen og verificerer, at displayet ligeledes reagerer. En bump test bekræfter også, at alarmerne er aktiveret, og at detektoren alarmerer korrekt.

Hvordan foretager man en bump test?

Formålet med en bump test er at sikre, at gasdetektoren arbejder optimalt ved kortvarigt at udsætte enheden for en vis koncentration af den specifikke gastype.

Aflæsningen sammenlignes med den aktuelle gasmængde, som angivet på testgascylinderen, og hvis detektoren går i alarm inden for et acceptabelt interval grundet den faktiske koncentration, normalt inden for 10%, fungerer den korrekt. Hvis resultaterne ikke leveres inden for et acceptabelt tidsrum, eller at det tager mere end 30-40 sekunder at alarmere, må gasdetektoren ikke bruges, før en fuldstændig kalibrering er udført.

Hvorfor udfører folk ikke bump tests regelmæssigt?

Grundene til, at der ikke bliver udført bump tests, er som regel altid de samme:

  • Det tager for lang tid
  • Det er for svært og kræver træning
  • Der er ingen lovmæssige krav, der dikterer bump tests

Det tager i gennemsnit 20-30 sekunder at udføre en bump test. Afhængigt af den anvendte gasdetektor, så findes der både semiautomatiserede og fuldautomatiserede systemer, som kan udføre bump testen. Så proceduren er meget enkel. De bedste systemer kan konfigureres, så gasdetektoren kun skal indsættes, og herfra klarer systemet resten – fra at tilføre gasen til at måle resultaterne. Der kræves kun lidt eller ingen træning.

De nye data, som afslører sammenhængen mellem bump test intervaller og gasdetekteringsfejl, konkluderer at gasdetektorer, hvorpå der dagligt bliver udført bump test, har en gennemsnitlig fejlrate på 0,3%. Sammenlignet med gasdetektorer, hvorpå der kun bliver udført bump test hver 20. dag, ses en dobbelt så høj gennemsnitlig fejlrate. Og hvis vi skal være helt ærlige, hvad vil så retfærdiggøre, at der ikke er udført regelmæssige bump tests, når det for alvor går galt?

Husk, at uanset hvor ofte du bump tester, så erstatter det ikke behovet for at inspicere, kalibrere og servicere gasdetektorer regelmæssigt af en specialist.

Eksempel: Hvor vigtig er en bump test?

Nedenfor giver vi et eksempel på, hvad der kan ske, hvis du ikke bump tester dit udstyr. Eksemplet er fiktivt, men opdigtet med inspiration fra virkelig hændelser.

Flemmings fejl

Flemming arbejder på et lokalt olieraffinaderi og ankommer om morgenen for at udføre sine daglige opgaver. Han bærer alt det sikkerhedsudstyr, der kræves at sikre hans færden Hans opgave er den dag at udføre en grundig rengøring på stedet ved hjælp af en højtryksrenser.

I slutningen af sin vagt vender han tilbage til omklædningsrummet for at rydde op. Han renser sit kit ved hjælp af almindelige rengøringsmidler, som indeholder alkohol og silikone.

Næste dag samler Flemming sit udstyr og bliver orienteret om sit arbejde for dagen. Senere på dagen, mens han arbejder i et lavtliggende område, lugter han noget, der lugter af rådne æg, men lugten forsvinder hurtigt igen, og da hans display ikke reagerer, fortsætter han med at arbejde. Ikke længe efter falder han pludselig om efter at have inhaleret høje niveauer af svovlbrinte (H2S).

Hvad kan vi lære af eksemplet?

I dette eksempel har Flemming nedsat funktionen af gas sensoren ved at bruge de forkerte rengøringsprodukter – en typisk fejl, som ville være blevet opdaget af en bump test.

Sensorer kan blive forgiftet eller hæmmet ved brug af forkerte rengøringsmidler. Alkohol kan beskadige elektrokemiske sensorer og silikonebaserede produkter inaktiverer katalytiske perlesensorer, som er beregnet til måling af LEL gasser, såsom metan, pentan og propan.

I begge tilfælde ville kredsløbet stadig være fuldendt, og enheden ville give en normal måling. Uden yderligere bump test ville Flemming tro det fungerede normalt, men enheden ville imidlertid ikke alarmere, hvis den stødte på høje gasniveauer.

Hvad skulle Flemming have gjort anderledes?

Ideelt set kunne Flemming have undgået dette problem ved at kontrollere, hvilke produkter der var egnet til rengøring af detektoren – muligvis varmt vand i dette tilfælde. Manualen til hans gasdetektor ville være et godt sted at starte. Fabrikanten giver desuden yderligere vejledning om, hvordan du bedst kan rengøre enheden, hvis det er nødvendigt.

Uanset hvad så burde Flemming have foretaget en bump test, da han startede sin arbejdsdag. Dette ville ikke kun synliggøre forgiftede eller hæmmede sensorer, men også eventuelle blokerede filtre eller defekte sensorer. Det vil også kontrollere, om de akustiske og visuelle alarmer virker. En bump test ville med andre ord have bekræftet, at enheden alarmerer, når det er nødvendigt.

Flemming ville derefter have erstattet sin defekte enhed med en fungerende, og derfor ville han have undgået forgiftet af  svovlbrinte, Heldigvis for Flemming, så hans kollega Lars, at han faldt og slog alarm. Flemming blev ikke alvorligt skadet, men måtte sygemeldes to uger fra arbejde for at komme sig.


Kontakt os

Hør mere om gasdetektering
+45 28 73 03 83rarm@hansbuch.dk
hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre