Kalibrering, eller mangel på samme, er den første guide i serien der beskriver de syv dødsynder inden for gasdetektering fra specialisten Crowcon. I samarbejde med Crowcon vil vi gøre ledere og medarbejdere mere bevidste om, hvordan de kan undgå konsekvenserne ved manglende kalibrering og dermed redder liv.

Det skal du vide om kalibrering

“Det fungerede fint sidste gang”

Dovenskab er en af de væsentligste årsager til, at meget gasdetekteringsudstyr ikke bliver kallibreret. Sikkerheden som en tilsyneladende funktionel gasdetektor giver, kan give brugeren en overbevisning om, at der er lav eller ingen risici ved brugen. Problemet er dog, at en gasdetektor skal måle nøjagtigt for at opretholde sikkerheden.

Ekstremer og eksponering

Faktorer, som kan have indflydelse på ydeevnen og nøjagtigheden hos en gasdetektor kan være:

  • Ugunstige arbejdsvilkår
  • Ekstreme temperaturer eller fugtighed
  • Eksponering for forurenende stoffer så som silikone eller opløsningsmidler
  • Eksponering for alt for høje koncentrationer af gas
  • Mekanisk chok eller stress

Enhver af disse faktorer kan føre til, at en gasdetektor giver en unøjagtig måling, og det kan betyde, at detektoren muligvis ikke vil slå alarm ved tilstedeværelsen af giftige eller brændbare gasniveauer.

Crowcons kalibreringstjekliste

For at gøre det helt enkelt, så er der tre trin i kalibrering af en gasdetektor for at verificere og nulstille detektorens reaktion på den gas der skal måles:

  • Trin 1: Nulstil detektoren i frisk luft (og vær sikker på at den er frisk!) eller i syntetisk luft
  • Trin 2: Udsæt detektoren for en kendt koncentration af målegassen
  • Trin 3: Juster detektoren, indtil den viser det korrekte niveau af gas

Ekspertdimensionen

For nogle gasser, såsom brændbare gasser og flygtige organiske forbindelser (VOC’er), kan det være nødvendigt med en alternativ metode til kalibrering af detektorer. Her kan kalibreringen udføres ved hjælp af en lignende gas, og der anvendes en kryds-kalibreringsfaktor til bestemmelse af nøjagtigheden af ​​detektoren.

Man bør ikke overlade noget til tilfældighederne ved kalibrering. Ud over at følge fabrikantens anbefalinger vil en erfaren bruger også tage hensyn til flowveje og flowhastigheder, tryk, temperatur, fugt, krydsfølsomhed, responstid for gascellen og udledning af affaldsgassen.

Kalibrering kan redde liv

Der er mange faktorer, der kan kompromittere nøjagtigheden af ​​detektorer og derfor sætte livet i fare for de mennesker, der bruger dem. Disse faktorer gør det essentielt for  brugerne at forstå, at planlagte kalibreringer redder liv. Det er også vigtigt for ledere at have en  stram procedure for at sikre, at kalibrering udføres på det planlagte tidspunkt og at der bruges den korrekte kalibreringstest.Kontakt os

Hør mere om gasdetektering
+45 28 73 03 83rarm@hansbuch.dk
hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre