ISO er forkortelsen for International Organization for Standardization, som er en uafhængig international NGO, der på verdensplan sætter anerkendte standarder for en række principper for en given proces for at sikre en enstartet og høj kvalitet.


ISO er betegnelsen for internationalt anerkendte standarder, der bidrager til en ensartet måde at anskue og handle efter til alt fra processer, kvalitet, sikkerhed, sundhed til teknologier og digitale enheder på en lang række områder.

ISO har eksisteret siden 1946

ISO står for International Organization for Standardization, der er en uafhængig NGO (non-governmental organisation), som blev etableret i 1946 kort efter afslutningen på 2. Verdenskrig. Forløberen hed ISA (International Federation of the National Standardizing Associations), som blev suspenderet under 2. Verdenskrig i 1942. Efter krigen henvendte det nyoprettede FN-organ UNSCC (United Nations Standards Coordinating Committee) sig til ISA for etablere en ny international standard.

Forkortelsen ISO stemmer ikke overens det fulde navn, hvilket skyldes, at det forkortes anhængigt af medlemslandenes forskellige sprog. Stifterne af organisationen valgte ISO som fælles betegnelse på tværs af sprog, som angiveligt blev valgt som en afledning af det græske ord “isos”, der betyder lige eller lighed.

ISO har 25.000 internationale standarder og 171 medlemslande

Per 2024 har ISO sammenlagt publiceret mere end 25.000 standarder, der dækker standarder inden for stort set alle tænkelige områder med alt fra fremstilling af produkter, teknologier og fødevaresikkerhed til transport, IT og bæredygtighed og meget mere.

I alt er 171 lande repræsenteret og anerkender ISO-standarderne. Dertil kommer såkaldte korresponderende og abonnerende medlemslande. I Danmark er ISO repræsenteret af Dansk Standard, som eksklusivt godkender de internationale ISO-standarder til implementering i danske standarder.

Virksomheder blåstemples som sikre og kvalitetsbevidste med ISO

I nyere tid er ISO blev synonym med en blåstemplet anerkendelse af en virksomheds evne til at efterleve og opretholde principper i driften, der f.eks. sikrer en høj og ensartet kvalitet, anerkender miljøfremmende tiltag eller sikrer en sundt og trygt arbejdsmiljø.

Når en virksomhed certificeres er det ofte et signal til kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere om, at virksomheden handler ansvarligt på en række områder. Samtidig er tendensen, at virksomheder i stigende grad ønsker, at deres leverandører og samarbejdspartnere arbejder efter de samme principper.

Hans Buch er ISO-certificeret

I Hans Buch arbejder vi løbende for at opnå nye ISO-certificeringer, der dokumenterer vores interne processer og arbejdsgange efter anerkendte standarder, der understøtter den kvalitet, sikkerhed og sundhed, som vi ønsker for os selv og som virksomhed, mens om vi også opfordrer vores leverandører og samarbejdspartnere til at efterleve.

I skrivende stund har Hans Buch tilegnet sig og opretholde følgende ISO-certificeringer:

 • Kvalitetsledelse (ISO 9001) – siden 1994
 • Miljøledelse (ISO 14001) – siden 2021
 • Arbejdsmiljøledelse (ISO 45001) – siden 2024

Foruden de tre certificeringer sætter Hans Buch pris på samarbejdspartnere, der følger og er certificeret efter standarderne for social ansvarlighed (ISO 26000) og energiledelse (ISO 50001). Du finder dokumentation for Hans Buchs ISO-certificeringer, vores adfærdskodeks, samt en række andre basisoplysninger om Hans Buch her: “Basisoplysninger om Hans Buch som leverandør

Liste: Populære og udbredte ISO-standarder

Denne liste er ikke udtømmende, men illustrerer et uddrag af de ISO-standarder, som ISO selv har fremhævet som populære og mest udbredte standarder. Dertil er der fremhævet standarder, der i nyere tid søger at imødekomme udfordringer, der påvirker ikke bare industrien og virksomheders adfærd, men det internationale samfund som helhed en fælles retning:

 • ISO 6: Kameraets filmhastighed
 • ISO 639: Sprogkode
 • ISO 20121: Bæredygtig eventledelse
 • ISO 3166: Landekoder
 • ISO 4217: Valutakoder
 • ISO 8601: Dato- og tidsformat
 • ISO 9001: Kvalitetsledelse
 • ISO 9660: ISO-billeder til computerfiler
 • ISO 13216: ISOFIX barnestole til biler
 • ISO 13485: Medicinsk udstyr
 • ISO 14000-familien: Miljøledelse
 • ISO/IEC 17025: Test- og kalibreringslaboratorier
 • ISO 22000: Ledelse af fødevaresikkerhed
 • ISO 26000: Social ansvarlighed
 • ISO/IEC 27000-familien: Informationssikkerhedsledelse
 • ISO 31000: Risikostyring
 • ISO 37001: Styringssystemer til bekæmpelse af bestikkelse
 • ISO 45001 og relaterede standarder: Arbejdsmiljø og sikkerhed
 • ISO 50001: Energiledelse

Relaterede standarder og internationale samarbejder mellem ISO og andre organer

Den brede vifte af ISO-standarder dækker alle tekniske og ikke-tekniske områder med undtagelse af det elektriske, der hører under IEC (International Electrotechnical Commission) og ITU (International Telecommunication Union). Siden 2001 har de tre organer ISO, IEC og ITU arbejdet sammen under betegnelsen WSC (World Standards Cooperation).

Kilder

hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre