Manglende træning er den fjerde synd i Crowcons serie om de syv dødssynder inden for gasdetektering. Uddannelse er et vigtigt aspekt – ikke kun for sikre, at udstyret bliver brugt rigtigt, men også for at sikre, at det bliver vedligeholdt korrekt.

Det skal du vide om træning i gasdetektering

Forskellige gasser udgør forskellige farer

Forskellige gasarter opfører sig forskelligt. Nogle gasarter er brandbare, nogle er brandnærende og andre er giftige. De giftige gasarter kan udgøre en umiddelbar fare og selv ved lave koncentrationer, kan det medføre langvarige helbredsproblemer. Andre gasarter er både brandfarlige og meget giftige, som f.eks. Svovlbrinte.

Det er også forskelligt om gasarterne stiger til vejrs eller om de falder til jorden. Metan er f.eks. lettere end luft og vil derfor stige til vejrs. Andre gasarter er tungere end luft og vil falde til jorden. Placeringen af dit gasdetekteringsudstyr afhænger derfor af, hvilke gasarter du vil detektere.

Vedligeholdelse

Rengøring: Når det kommer til rengøring af gasdetektorer, er det vigtigt at vide, at du bør holde dine gasdetektorer langt væk fra rengøringsmidler indeholdende silikoner. Disse kan forurene instrumentets sensorer og give forkerte aflæsninger. Kulbrintebaserede smøremidler (silikoner) bør derfor til enhver tid undgås.

Bump test og kalibrering: Bump test og kalibrering skal udføres korrekt og med jævnlige mellemrum for, at du kan være sikker på, at udstyret er i ordentlig stand. Afhængigt af hvilken detektor du har, findes automatiserede systemer til rådighed, der kan udføre bump test og kalibrering, hvilket gør proceduren meget simpel. De bedste automatiseringssystemer kan styre processen og gemme resultaterne. Det er kun nødvendigt med en smule træning for at benytte automatiske tests i systemet, men det fjerner ikke behovet for træning.

Service og vedligeholdelse: På samme måde er det vigtigt, at service og vedligeholdelse af gasdetektorer varetages af en certificeret og serviceuddannet tekniker, der  forstår udstyret, og forstår hvordan man sikrer en problemfri drift.Kontakt os

Hør mere om gasdetektering
+45 28 73 03 83rarm@hansbuch.dk
hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre