PFAS er forkortelsen for per- og polyflouralkylstoffer, der er en samlet betegnelse for syntetiske kemikalier, der indeholder flour. Læs mere om egenskaberne og konsekvenserne af PFAS i denne artikel.


Hvad definerer PFAS og hvilke typer findes der?

PFAS er forkortelsen for per- og polyfluoralkylstoffer (per- and poly•fluoro•alkyl substances), der er en samlet betegnelse for syntetiske kemikalier, der indeholder flour med stærke kulstofforbindelser. PFAS er i højere koncentrationer miljø- og sundhedsskadelige for mennesker, dyr og natur.

PFAS kaldes også for evighedskemikalier, da det er svært at nedbryde organisk. Det gør alt fra regntøj til pizzabakker mere holdbart og modstandsdygtigt, da PFAS-behandlede overflader gør produkter afvisende overfor eksempelvis vand, fedt, olie og andre væsker, der ellers ville nedbryde materialer over tid gennem gentagen eksponering.

Under PFAS-betegnelsen findes der mange andre beslægtede forkortelser af kemikalier, der er flourholdige, såsom:

 • PFOS (perfluoroctansulfonsyre)
 • PFOA (perfluoroctansyre)
 • PFNA (perfluornonansyre)
 • PFHxS (perfluorhexansulfonsyre)
 • PAPS (polyfluoralkylphosphatestere)

Hvad er forskellen på perflouralkylstoffer og polyflouralkylstoffer?

Den kemiske sammensætning for PFAS er først fremmest flourholdig. Forskellen mellem perflourakylstoffer og polyflourakylstoffer afhænger af, hvor mange atomer af hydrogen i kulstofkæden, der er udskiftet med flour.

I perflourakylstoffer er alle hydrogenatomer således udskiftet med flour, mens polyflourakylstoffer kendetegnes ved, at der stadig er hydrogenatomer tilbage i kulstofkæden.

PFAS is the abbreviation for per- and polyfluoroalkyl substances - © Hans Buch A/S

Hvor kommer PFAS fra?

PFAS er menneskeskabte kemikalier, der indeholder flour, og som er blevet anvendt i industrien siden 1950’erne til at skabe mere holdbare produkter. Med en stærk kemisk forbindelse til kulstof er flourholdige stoffer svære at nedbryde.

PFAS kaldes også for evighedskemikalier, der på grund af sine egenskaber er velegnede til at løse vanskelige opgaver og forlænge holdbarheden i produkter til mange anvendelsesområder. Det skyldes, at PFAS er væske-, olie-, og fedtafvisende og kan tåle meget høje temperaturer, hvilket gør produkter mere slidstærke.

Der findes PFAS i mange forbrugervarer og materialer såsom:

 • Fødevareemballage af plastik og papir
 • Klæbemidler
 • Maling, lak og imprægnering
 • Rengøringsmidler
 • Kosmetik
 • Køkkenartikler med teflonbelægning (polytetrafluorethylen) såsom gryder, stegepander, bageforme og bagepapir

Hvorfor er PFAS sundhedsskadeligt?

PFAS er i højere koncentrationer sundhedskadeligt for mennesker, dyr og naturen. Præcis hvor stor en sundhedsrisiko, PFAS udgør, er fortsat vanskeligt at konkludere uomtvisteligt. Gennem forskningen peges der dog på potentielle menneskelige risici, der ved eksponering af PFAS har en potentiel effekt på immunforsvaret og menneskers generelle sundhed.

Det gælder blandt andet forhøjet kolesterol, let skadelig effekt på leveren og nedsat fødselsvægt, mens PFAS endnu er under mistanke for en lettere øget risiko for enkelte former af kræft ved eksponering af højere koncentrationer af PFAS. Høj eksponering af PFAS kan f.eks. skyldes indtagelse af stærkt forurenet drikkevand og fødevarer eller gennem håndtering og produktion af PFAS-holdige kemikalier.

Hvordan bekæmpes PFAS?

I vandrensningsanlæg og spildevandsanlæg kan PFAS eksempelvis fjernes ved hjælp af kulfiltre. Den stærke kulstofforbindelse, som PFAS har pga. flour, klæber sig til kullet. Kullet med PFAS filtreres derefter fra i vandrensningsprocessen. Hans Buchs kunde Split Water Nordic har fundet en mere effektiv rensning af PFAS og pesticider ved hjælp af et særligt filter med aktivt kul.

Hans Buch har bidraget til Split Water Nordices unikke og skalerbare applikation med teknisk sparring og leverancer komponenter. Her har vi blandt andet leveret pumper og rustfri ventiler, samt instrumentering i form af flow- og niveaumålere, transmittere og switches, samt målere til tryk, pH, temperatur og turbiditet.

Læs hele Hans Buchs kundecase: “Effektiv vandrensning med Hans Buchs brede kvalitetsudvalg

Hvad siger lovgivningen om grænseværdier for PFAS?

Grænseværdierne justeres løbende for, hvor høj en koncentration af PFAS, der må forekomme i et givet miljø eller element. I Danmark er grænseværdierne fastsat i f.eks. Drikkevandsbekendtgørelsen og i Miljøbeskyttelsesloven § 14.

Grænseværdierne udgør kvalitetskriterierne for menneskers sundhed for at beskytte mod forurening fra de kemikalier, som vi udsættes for i hverdagen via luft, jord, slam, og grundvand, drikkevand og badevand. Derudover findes der kvalitetskriterier for vandmiljøet, der med sine grænseværdier fastsættes efter PFAS-effekten på dyr og planter i og omkring søer, vandløb og havet.

Grænseværdierne defineres ud fra “4 PFAS”, der dækker over en samlet grænseværdi af forekomsten af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. “22 PFAS” beskriver den samlet tilladte værdi fra en større pallette af identificerede fluorholdige stoffer under PFAS-betegnelsen.

Eksempler på grænseværdier for PFAS

 • Jord – milligram per kilogram tørstof (mg/kg TS) – senest opdateret i 2019:
  Totalsummen af “4 PFAS”-forekomst på maksimalt 0,01 mg
  Totalsummen af “22 PFAS”-forekomst på maksimalt 0,4 mg
 • Grundvand og slam – mikrogram per liter (µg/L) – senest opdateret i 2021:
  Totalsummen af “4 PFAS”-forekomst på maksimalt 0,002 µg/L
  Totalsummen af “22 PFAS”-foremost på maksimalt 0,1 µg/L

Kilder

hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre