Luftkvalitet er mere end nogensinde i vores bevidsthed – måske særligt efter Corona, men faktisk er det også en del af pkt. 11 i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor fokus rettes mod nedbringelse af den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030, bl.a. via særligt fokus på luftkvalitet.

FNs Verdensmål

Forringet luftkvalitet er en udfordring for verden – også for Danmark

Selvom der findes mange steder rundt om i verden, der kæmper med langt dårligere luftkvalitet end det vi oplever i Danmark, betyder det ikke, at der i et, på mange måder grønt foregangsland som Danmark, ikke er udfordringer.

Også i Danmark er mange kommuner plaget af partikelforurening eller uønskede emissioner fra trafik, havne, lufthavne eller særlige industrier og ønsker hjælp eller samarbejde til reduktion af generne.  Andre ønsker at profilere sig på den særligt gode luftkvalitet eller de grønne ambitioner, men mangler instrumentet til at synliggøre tiltagene. Uanset formålet er teknologien på plads og løsningerne klar – nu også her hos Hans Buch.

Valide data og korrekt transmission med realtidsovervågning af luftkvalitet

I en stadigt mere datadrevet verden, hvor vi træffer et hav af beslutninger på baggrund af netop valide data og hvor dokumentationen af disse og spiller en stadigt større rolle, er det afgørende, at vi får adgang til data hurtigt og af høj kvalitet. Det stiller krav til teknologien og softwaren bag.

Læs mere om trådløse målestationer fra Kunak her

Trådløse målestationer fra Kunak

Kontakt vores ekspert

Tag fat i Søren og hør mere.
+45 24 49 71 24ssc@hansbuch.dk
hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre