Kompetenceløft og en skarpere profil skaber optimisme i Hans Buch, som i 2023 gennemgik markante forandringer med nye forretningsområder og konsolideringer i hele organisationen. Kulturen skaber resultaterne.


En stærk kultur skal skabe resultaterne for Hans Buch i 2024. Ikke omvendt. Det er mantraet, som en samlet stab i Hans Buch tager med ind i det nye år.

– Vi har i 2023 arbejdet med, at vores kultur skal være bærende for resultaterne, indleder Hans Buchs adm. direktør, Martin de Feuth Jensen.

Kulturen skabes med et endnu tættere samarbejde om tekniske løsninger internt og tværfagligt mellem Hans Buchs specialister. Det er samtidig med ambitionen om at rykke tættere på forsyningskædens kunder og leverandører i de forskellige markeder, som Hans Buch opererer i, fortæller Martin de Feuth Jensen.

– Vi går ind i 2024 med en stor optimisme og med en stærk tiltro til den høje faglighed og ekspertise, som vores samlede medarbejderstab besidder. Vi har store forventninger til 2024, der indebærer et øget markedstryk og med en øget tilstedeværelse, siger han.

Læs også: ”Et år som CEO: Øget succes kommer fra kulturændringer

Skarpe konsolideringer giver skarpe branchespecifikke markedstilpasninger

Forventningen til 2024 kommer efter et 2023 med mange forandringer, som har haft det overordnede formål at gøre Hans Buch endnu mere tilpasningsdygtig til markedets efterspørgsler. Hans Buch organiseres med andre ord ud et ”udefra og ind”-perspektiv, forklarer Martin de Feuth Jensen.

I det forgangne år bød Hans Buch velkommen til en række nye medarbejdere, der samlet set øger bemandingen i marken og i markederne; dem der er i direkte kontakt med kunderne. Flere hænder skal imødekomme kundernes efterspørgsel og de forandringer og udviklinger, som den brede industri og sektorerne inden for transport og infrastruktur gennemgår.

– Fundamentet til 2024 er skabt med interne tilpasninger gennem kompetenceløft, konsolideringer og øget bemanding gennem 2023. I al beskedenhed mener jeg, at vi står markant stærkere organisatorisk, og at vi har fået nogle dygtige profiler i huset, der supplerer en i forvejen skarp medarbejderstab, siger Hans Buchs adm. direktør.

Bæredygtighed: Løsninger der lever længere end i dag og i morgen

2023 bød også på et øget fokus på bæredygtighed som fællesnævner for hele organisationen i Hans Buch internt, såvel som eksternt i værdikæden. Hans Buch skal ikke kun være den foretrukne leverandør af tekniske løsninger og høj kvalitet, forklarer Martin de Feuth Jensen.

– Vi skal blive endnu bedre til at hjælpe hinanden til at indtænke fremsynede og grønne løsninger i industrien.

– Det gør vi først og fremmest ved at finde de løsninger til vores kunder, der ikke alene optimerer energiforbruget og reducerer CO2-aftrykket i driften, men vi skal også blive ved med at finde de løsninger, der virker i længere tid end bare i dag og i morgen, siger han.

Kvalitetsstemplet virksomhedsdrift i Hans Buch

I Hans Buch opererer vi ud fra internationalt anerkendte standarder for god virksomhedsdrift, og der arbejdes løbende på at opretholde og udvide paletten for certificeringer.

Hans Buch fejrer i 2024 30-års jubilæum for certificeringen ISO 9001 (kvalitetsledelse) og har desuden certificeringen ISO 14001 (miljøledelse). Ambitionen og målet er at føje endnu en certificering til porteføljen i 2024, hvor der arbejdes intenst på at opnå ISO 45001 (arbejdsmiljøledelse).

Hans Buch består nu af to stærke enheder

Med bemandingen på plads skal den åbne kultur og de bæredygtige løsninger dyrkes endnu mere i 2024. Hans Buch består nu af to stærkere divisioner efter organisationsændringerne, som både internt og mellem sig fremadrettet sikrer skarpe, kundetilpassede løsninger.

Divisionen Industri

I Industri findes en bred produktportefølje, som med vores specialisters tætte tværfaglige samarbejde servicerer den brede industri med branchespecifikke løsninger. Det danner grundlaget for unikke sammensætninger og kundetilpassede løsninger, som vores kunder allerede nyder godt af. Med den brancheorienterede tilgang blev forretningsområdet Automation & Robotics lanceret og føjet til porteføljen af industriløsninger.

Divisionen Transport & Infrastruktur

Med en sammenlægning af kræfterne fra Marine & Offshore, Jernbane og Meteorologi i 2023 rykkede vores specialister sammen for at skabe stærke synergieffekter. Det blev eksemplificeret allerede i sommeren 2023, da Hans Buch vandt et stort udbud om at levere LED-lys til DSB’s store IC3-flåde med belysning, som oprindeligt er designet til søfart, og som har vakt store interesse hos flere andre aktører i forskellige sektorer.

Hans Buch 2023 Highlights opsummeret

  • Vandt et stort udbud om at levere LED-lys til DSB’s IC3-tog.
  • Øgede bevågenhed og viden om bæredygtighed.
  • Lancering af forretningsområdet Automation & Robotics.
  • Øget bemandingen til kunderne i markedet på tværs af fagområder.
  • Konsolidering af divisionen Industri internt og sammenlagt kræfterne fra Marine & Offshore, Jernbane og Meteorologi til divisionen Transport & Infrastruktur.
hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre