Hans Buch tilegner sig ny certificering i form af ISO 45001 arbejdsmiljøledelse og udvider porteføljen til i alt tre certificeringer, som også tæller ISO 9001 kvalitetsledelse og 14001 miljøledelse. Det understreger klart og tydeligt, at vi fremmer vores medarbejderes trivsel, involvering og sikkerhed.


Hans Buch A/S er nu indehaver af certificeringen ISO 45001 i arbejdsmiljøledelse, der er den internationale standard for arbejdsmiljø og sikkerhed. Den stiller krav til, at ledelsen på en arbejdsplads tager ansvar for at opretholde og løbende forbedre en række initiativer, der fremmer en sund, tryg og sikker arbejdsplads.

Det er derfor med stor stolthed, at arbejdsmiljøet i Hans Buch nu også anerkendes efter international standard på dette område.

– Det understreger klart og tydeligt vores målrettede indsats, der fremmer vores medarbejderes trivsel, involvering og sikkerhed, siger Lene Schæbel, der er HR Business Manager i Hans Buch.

Læs også: “Hans Buch fejrer 30-års jubilæum med kvalitetsledelse

Arbejdsmiljø er en fællesopgave mellem ledelse og medarbejdere

I Hans Buch er der særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø, sunde rammer og en fortsat udvikling inden for arbejdsmiljø. Arbejdet med de bedst mulige betingelser sker i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Det er samtidig et af hovedprincipperne i ISO 45001, at rammerne for samarbejdet sker med etablering af en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Hans Buchs arbejdsmiljøorganisation er således sammensat af valgte medarbejdere med en bred repræsentation i de forskellige forretningsområder. Det skal sikre et tæt samarbejde og stærk fælleskultur om arbejdet for at skabe en sund og sikker arbejdsplads. Fællesskabsdyrkelsen har været og er fortsat et kardinalpunkt for Hans Buchs adm. direktør, Martin de Feuth Jensen.

– Glade ansatte er fundamentet for, at vi kan udvikle virksomheden som en samlet enhed med en fælles stærk kultur. Vi er stolte af, at ISO 45001 nu dokumenterer, at vi efterlever de gode initiativer, som vi fortæller, at vi sætter pris på, siger han.

Læs også: “Hans Buch 2024: Et stærkere markedstryk og øget tilstedeværelse

Involvering og meningsfulde opgaver skaber et godt arbejdsmiljø

En virksomhed med ISO 45001-certificering i arbejdsmiljøledelse skal have etableret en EHS-platform (Environmental, Health and Safety), der er et ledelsessystem, som alle ansatte i organisationen skal anvende til at rapportere hændelser om f.eks. arbejds- og nærvedsulykker.

Samtidig skal alle ansatte have ubesværet adgang til at finde en række oplysninger, der skaber overblik for arbejdsmiljøet. Det drejer sig f.eks. om politikker og drøftelser om arbejdsmiljø, handlingsplaner, vejledninger, personalehåndbog og lignende, der danner et solidt grundlag for opretholdelse af en sikker og tryg arbejdsplads og løbende videreudvikling.

Arbejdsmiljøledelse er Hans Buchs tredje ISO-certificering

I Hans Buch er der løbende arbejdet med kvalitetsstandarder for processer og opfølgning for at opnå certificeringen i arbejdsmiljøledelse, som er den tredje certificering i Hans Buchs portefølje, der også tæller kvalitetsledelse (ISO 9001) og miljøledelse (14001).

Læs mere om Hans Buch som leverandør ved at klikke på nedenstående knap. Her finder du vores ISO-certificeringer, adfærdskodeks og meget mere.

Fakta: Om Hans Buch A/S

  • Hans Buch A/S er en salgs- og ingeniørvirksomhed med hovedkontor i Albertslund.
  • Hans Buch A/S blev etableret i 1918 og beskæftiger i dag ca. 50 ansatte.
  • Hans Buch A/S er leverandør til den brede industri, samt til sektorerne inden for transport og infrastruktur med teknisk ekspertise, løsninger og komponenter.
  • Hans Buch A/S har siden 1994 været certificeret i kvalitetsledelse efter standarden ISO 9001.
  • Hans Buch A/S er siden 2021 yderligere certificeret i ISO 14001 (miljøledelse) og har netop opnået certificeringen ISO 45001 (arbejdsmiljøledelse) i 2024.
hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre