Leverancen af LED-lys fra Hans Buch til mere end 150 af rederiets tankskibe giver store strømbesparelser, markante CO2-reduktioner og ikke mindst alle de nødvendige certifikater.


Et af verdens største tankskibsrederier skal med en 3-årig rammeaftale med Hans Buch opgradere belysningen til LED i sin flåde. Foreløbigt er rammeaftalen en leverance af LED til mere end 150 skibe.

Aftalen sikrer rederiet et markant bidrag til klimamålene for den internationale skibsfart med en god business case og ikke mindst en løsning med alle de nødvendige LED-certifikater inden for marine & offshore.

 • Udfordringen: Søfarten skal reducere drivhusgasudledninger og efterspørger driftssikre løsninger, som også fremmer personsikkerheden.
 • Løsningen: Hans Buchs sortiment af slidstærk LED-belysning, der med alle de rette certifikater er velegnet til søfart.
 • Resultatet: Kort tilbagebetalingstid (ROI, return of investment) på 6-8 måneder og markante CO2-reduktioner via reduceret elforbrug til belysning, samt øget sikkerhed pga. mindre vedligehold.

– Rammeaftalen er et eksempel på, at søfarten for alvor har taget hul på tiltag, der forbedrer driften både klimamæssigt, økonomisk og sikkerhedsmæssigt. Det er markante forbedringer på alle tre parametre, siger Palle Wredstrøm, der er sales director for Hans Buch Marine.

Rederiets opgradering til LED reducerer energiforbrug og personfarlige hændelser

Skibsrederiet opgraderer alle lysstofrør, projektører, glødepærer og anden belysning til LED. Hvert af de 150 tankskibe skal i gennemsnit have opgraderet ca. 1000 lysstofrør til LED-rør og ca. 30 projektører til LED-floodlights. Dertil kommer hvert tankskibs øvrige belysning.

Årlig besparelse: 200-300 MWh per tankskib med LED

Ved at opgradere al belysning til LED estimeres hvert af rederiets 150 tankskibe at opnå en energibesparelse på ca. 200-300 MWh per år. Det er takket være LED-teknologien, der er anvender mindre strøm til kraftigere belysning sammenlignet med end den konventionelle belysning.

Søfartens krav til LED er dokumenteret med alle de nødvendige certifikater

Hans Buchs sortiment inden for LED-rør, LED-floodlights og LED-pærer er udstyret med alle de nødvendige certifikater, der kræves og efterspørges bredt i transportbranchen. Det gælder f.eks. certifikater, der dokumenterer en levetid på mere end 10 år, samt produktets høje kvalitet:

 • Vibrationstest
 • Brandsikkerhed
 • Ekstreme temperaturer
 • Flimmerfri belysning
 • Lang levetid og holdbarhed (L70, +78.000 timer)
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
 • Color Rendering Index Test (CRI)
 • Eksplosionssikkerhed (ATEX zone 1 og 2)

Den lange levetid og høje kvalitet bidrager markant til bedre person- og driftssikkerhed. Levetiden på LED-belysningen være kraftigt forlænget sammenlignet med den konventionelle belysning. Den vil typisk overgå tankskibenes levetid og dermed helt fjerne behovet for farlige opgaver med service og reparation eller udskiftning.

Disse dokumenterede egenskaber giver bidrager til en mere sikker drift, forklarer Palle Wredstrøm.

– Det mindre vedligehold af skibets belysning med LED installeret sikrer ikke kun bedre sigtbarhed for besætningen ombord. Det sikrer færre farlige opgaver med reparation af lys i højthængende master og minimerer udgifterne til reservedele, siger han.

Opgradering til LED giver rederiet kort ROI og markante CO2-reduktioner

Når du indgår aftaler med Hans Buch om opgradering til LED, beregner vi både den økonomiske business case, energiforbrug og et CO2-regnskab, der med et konservativt skøn påviser potentialer for at reducere udledninger og opnå gode bidrag til at indfri klimamål.

Den store reduktion i energiforbruget giver hvert af rederiets ca. 150 tankskibe store økonomiske og klimamæssige fordele ved at opgradere til LED-belysning. Det skyldes det reducerede brændstofforbrug til de dieselgeneratorer, der driver den strøm, der anvendes ombord på skibene.

Investering tjent hjem på 6-8 måneder efter installation

Ifølge Hans Buchs konservative estimater vil det reducerede energiforbrug på 200-300 MWh per tankskib give rederiet en tilbagebetalingstid (ROI, return of investment) på blot 6-8 måneder efter installation. Det er takket være det lavere energiforbrug efter opgraderingen til LED.

Markant CO2-reduktion på ca. 210 tons årligt per tankskib

Med udgangspunkt i det lavere energiforbrug på 200-300 MWh per år vil hvert af rederiets 150 tankskibe opnå en årlig reduktion af CO2-emissioner på ca. 210 tons. Den markante CO2-reduktion er et konservativt estimat baseret på Hans Buchs beregninger i rederiets lavere brændstofforbrug til at drive de dieselgeneratorer, der leverer strøm til tankskibene.

Perspektiv: Søfarten arbejder for skrappe klimamål

Den internationale skibsfart arbejder på at nedbringe sin CO2-udledning med 40 % fra 2008 til 2030. Blot 10 år senere i 2040 skal CO2-udledningen være nedbragt med 70 % med tilstræbelse på 80 % i forhold til niveauet fra 2008.

Hans Buch arbejder professionelt med certificeret miljøledelse til søfart

I Hans Buch arbejder vi med internationalt anerkendte standarder såsom ISO 14001 inden for i miljøledelse. Certificering i miljøledelse stiller krav til Hans Buchs interne processer og evne til optimere ressourceanvendelse og reducere forurening, og det afspejles i de tekniske løsninger, som vi samarbejder om med kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Hans Buch har desuden i tre årtier opretholdt certificeringen ISO 9001 inden for kvalitetsledelse.

Transportbranchen og den brede industri efterspørger også LED

Hans Buchs LED-belysning finder i hastigt tempo vej til flere transportsektorer og i den brede industri. Det sker særligt i skibsfartindustrien, hvor en af de lavthængende frugter i bestræbelserne for at opnå CO2-reduktioner er opgradering af belysning til LED fra ældre teknologier såsom lysstofrør, halogen og glødepærer.

Hans Buchs LED-program er også velegnet i den brede industri som i f.eks. bygge og anlægsbranchen og inden for jernbaneindustrien, hvor vi i 2023 vandt et stort udbud med opgradere af LED til DSB’s store togflåde.

Læs også: “Hans Buch vinder udbud med LED-lys til DSB’s IC3-flåde

Vil du høre mere?

Kontakt os i dag eller book et gratis, uforpligtende møde.
+45 4368 5004marinesales@hansbuch.dkBook et møde

Læs mere om Hans Buchs mange løsninger til Marine & Offshore

I Hans Buch tilbyder vi produkter og totalløsninger til Marine & Offshore. Du får altid kompetent sparring og teknisk produktrådgivning om dine udfordringer og dine applikationer. Klik på knappen nedenfor og læs mere om, hvad vi kan tilbyde.

hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre