Hans Buch vejleder om øgede krav til dokumentation af klimaaftryk. Kravene, der blev indført i 2023, øger transparensen og anskueliggør indsatsområder for virksomheder.

Vores aftryk på kloden og vores omgivelser er noget, som de fleste virksomheder er blevet bekendt med. Klima og miljø er en integreret del af en moderne virksomhedsdrift, og nu følger kravene trop med de gode hensigter.

Det betyder blandt andet, at ethvert produkt eller komponent skal have en miljøvaredeklaration kaldet EPD (Environmental Product Declaration).

Det har divisionsdirektør i Hans Buch Industri, Rasmus Pedersen, været i USA og fortælle om i et leverandørnetværk hos PHD Inc., som fra sit hovedsæde i delstaten Indiana producerer og leverer løsninger til industrien verden over inden for automation.

– I Europa og i Danmark går det hurtigt med at få implementeret ordninger, som skal anskueliggøre det klimaaftryk, som virksomheder bidrager til og skal gøre en indsats for at nedbringe. Det sikrer en høj transparens for alt, hvad vi i industrien producerer og anvender, og det bidrager til en øget bevågenhed om vores ressourceanvendelse, forklarer han, men tilføjer:

– Det stiller også øgede dokumentationskrav til hele industriens forsyningskæde både i og uden for Europa, siger Rasmus Pedersen.

Reglement stiller krav til alle i industrien

Bygningsreglementet er per 1. januar blevet opdateret med to nye bestemmelser, som påvirker industriens producenter af løsninger og komponenter, der indgår i nye byggerier.

– Det betyder, at alle industriens producenter i princippet er nødt til at deklarere alle deres produkter, hvis de vil have dem på markedet, for de ved reelt set ikke, om deres produkter ender med at blive anvendt i et nybyggeri, forklarer Rasmus Pedersen.

Opgørelsen af klimaaftrykket for et hvert enkelt produkt skal dokumenteres i et såkaldt LCA-perspektiv (life-cycle assessment, livscyklusvurdering), som dækker over alt fra råmaterialets fremskabelse, anvendelse, samt genbrug eller bortskaffelse af råmaterialer.

Bygningsreglementet stiller krav til dokumentation (EPD)

De nye klimakrav til bygningsreglementet er defineret i to nye bestemmelser, der stiller krav til både dokumentation og grænseværdier for de anvendte byggermaterialer. Der vil løbende blive indfaset skærpelser til grænseværdierne.

Læs mere: “Hvad er en EPD?

Klimapåvirkninger skal dokumenteres med en LCA-klimaberegning

Det betyder, at der skal laves en samlet livscyklusvurdering over CO2-ækvivalenter (CO2-eq) af alle anvendte materiale i nybyggerier per 1. januar 2023.

Betegnelsen CO2-eq er en samlet opgørelse over drivhusgasser og dækker blandt andet over kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O). Det kan du læse mere om i Hans Buchs vidensunivers i artiklen ”Basisviden om klima og miljø”.

Grænseværdi på 12 kg CO2-ækv per kvm per år og skærpes løbende

Et nybyggeri på over 1000 kvadratmeter skal overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-eq/m2/år. Grænseværdierne forventes at blive skærpet hvert andet år med 1,5 kg CO2-eq; første gang i 2025 med en grænseværdi på 10,5 kg, i 2027 med 9 kg og i 2029 med 7,5 kg.

Har du spørgsmål til, hvordan det påvirker din virksomheds drift, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere på hjemmesiden for Videnscenter og Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK, Social- og Boligstyrelsen) www.byggeriogklima.dk.

VCBK er en del af ”Aftale om udmøntning af pulje til bæredygtigt byggeri”, som du kan læse mere om på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside her. Fra puljen er der afsat 6. mio. kr. i 2021 og 12 mio. kr. i 2022.

ESG er næste skud på stammen

Mens bygningsreglementets nye bestemmelser indfases, er begrebet ESG (Environmental and Social Governance) implementeret bredt i hele EU.

Det betyder, at virksomheder skal indgive en ESG-rapport sammen med årsregnskabet med det formål at anskueliggøre, hvilke virksomheder der er attraktive at investere i eller samarbejde med på baggrund af deres ESG.

Læs mere: “Hvad er en ESG?”

ESG er i dag allerede et krav for de største virksomheder, men de mindre virksomheder justerer sig allerede til den for at kunne fortsætte sine leverancer til de største virksomheder, forklarer Rasmus Pedersen.

– Fra 2026 er Hans Buch også omfattet, men allerede nu oplever vi en efterspørgsel fra vores største kunder om at bidrage med data til deres ESG-forpligtelser, siger Rasmus Pedersen.

hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre