LCA står for life-cycle assessment og omtales på dansk som en livscyklusvurdering.

En LCA er således en vurdering af et produkts egenskaber gennem hele virkeperioden – eller livet, om man vil.

Det betyder, at der dokumenteres en række data om produktets aftryk på klima og miljø gennem hele værdikæden fra produktion og distribution til anvendelse, samt genbrug (second life) eller bortskaffelse (end-of-life). Populært kaldes en LCA også for en analyse af “fra vugge til grav”.

Læs mere om drivshusgasser og luftforurening i vidensartiklen “Basisviden om klima og miljø“.

Udledninger kaldes også for emissioner og kan i et LCA-perspektiv opdeles i følgende tre scopes:

 • Emissioner ved produktskabelse
  • Råvare
  • Behandling og produktion
  • Distribution
 • Emissioner ved produktanvendelse
  • Opstrømsemissioner
  • Nedstrømsemissioner
 • Emissioner ved genbrug eller bortskaffelse af produkt
  • Second-life – refurbish
  • End-of-life

Hvorfor er en LCA vigtig?

En LCA bidrager til at optimere på den eksisterende produktion af varer og til at træffe bæredygtige valg for din egen produktion og drift. På den måde kan du anskueliggøre indsatser for at nedbringe klima- og miljøbelastningen i din virksomhed, som bl.a. kan bidrage til en ESG-rapport.

Læs mere: “Hvad er en ESG?”

LCA danner grundlaget for et byggevareprodukt, som skal have en såkaldt miljøvaredeklaration, forkortet EPD (Environmental Production Declaration).

Læs mere: “Hvad er en EDP?”

LCA-dokumentationen anvendes f.eks. til bygningsreglementet, hvor der er sat grænseværdier for belastningen af emisssioner i nybyggerier. Læs mere i “Klimakrav til nybyggeri påvirker hele industrien“.

Hvad er opstrøm og nedstrøm?

Et produkt vil ofte være behæftet med en mængde belastninger for vores klima og miljø, når det anvendes. For at anskueliggøre, hvor emissionerne kommer fra, når du anvender et givent produkt, opdeles effekterne i to perspektiver; opstrøms- og nedstrømsemissioner (indirekte og direkte udledninger).

Hvad er opstrømsemissioner?

Opstrømsemissioner er den belastning, som din virksomhed bidrager til decentralt. Det er f.eks. ressourceforbruget i form af brændstof til motorer, strøm, gas, vand og varme, som under bearbejdning og distribution til belaster klimaet og miljøet, inden det kommer til anvendelse hos dig som forbruger.

Hvad er nedstrømsemissioner?

Nedstrømsemissioner handler om de direkte belastninger, som produktet udleder direkte under drift, og som man som virksomhed selv kan kontrollere. Det kan f.eks. være de udledninger, der kommer fra egne produktionsanlæg eller fra udstødningen på egne køretøjer, når du forbrænder brændstof.

LCA står Life-Cycle Assesment - Hans Buch A/S

Læs mere om bæredygtig viden og løsninger hos Hans Buch

Dyk ned i Hans Buchs tema om bæredygtighed inden for klima, miljø og bæredygtighed.

hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre