ESG står for Environmental, Social and Governance og kan oversættes på dansk til miljø, samfund og ledelse.

Begrebet omhandler en række virksomheders forpligtelser til at rapportere ikke-finansielle nøgletal inden for eksempelvis klima, miljø, sociale forhold og personaleforhold. Rapporten skal offentliggøres sammen med en virksomheds finansielle årsregnskab.

I dansk lov er den ikke-finansielle redegørelse beskrevet i Årsregnskabsloven § 99a og § 99b. Bag ESG står EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). CSRD beskriver en række standarder for rapportering både generelt og sektorbestemt og forventes at ligge klar ved udgangen af 2023.

Hvad er formålet med en ESG?

Formålet med en ESG-rapport er at øge transparensen for EU-virksomheders aktiviteter og deres aftryk på samfundet. På den måde bliver det anskueliggjort, hvilke virksomheder der er attraktive at samarbejde med og investere i.

Med andre ord er CSRD en metode til at få ledelsen i virksomheder inden for EU til at forpligte sig til en række forbedringer, der tilskynder virksomhederne til at øge indsatsen for eksempelvis at:

  • Nedbringe sit CO2-aftryk
  • Fremme ligestilling
  • Sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø
  • Gentænke sit ressourceforbrug
  • Forbedre affaldssortering

Til at hjælpe med ESG-rapporteringen kan bl.a. en EPD bidrage med at anskueliggøre en virksomheds aftryk på klima og miljø. EPD opgøres oftest i et LCA-perspektiv.

Læs mere: “Hvad er en EPD?”

Læs mere: “Hvad er en LCA?”

Hvilke virksomheder er omfattet af ESG?

I Danmark har der siden 2018 været ESG-krav til udvalgte virksomheder med over 250 fuldtidsansatte med NFRD (Non-Financial Reporting Directive), som er forgængeren til CSRD. ESG-forpligtelserne i EU-direktivet CSRD forventes at være fuldt udrullet i 2028.

Gældende i hele EU kommer følgende virksomheder til være opfattet i deres forpligtelser til at offentliggøre en ESG sammen med det finansielle årsregnskab:

ESG-krav til virksomheder fra 2025

Virksomheder med over 500 ansatte (årsrapport for 2024).

ESG-krav til virksomheder fra 2026

Store virksomheder, der overstiger to ud af tre følgende krav (årsrapport for 2025):

  • Over 250 ansatte
  • Over 40 mio. euro i omsætning
  • Over 20 mio. euro i aktier

ESG-krav til virksomheder fra 2027

Børsnoterede små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) (årsrapport for 2026). For nogle virksomheder vil der være undtagelser gennem dispensation indtil 2028.

ESG står for Environmental, Social & Governance - Hans Buch A/S

Læs mere om bæredygtig viden og løsninger hos Hans Buch

Dyk ned i Hans Buchs tema om bæredygtighed inden for klima, miljø og bæredygtighed.

Klimakrav til nybyggeri påvirker hele industrien

Besætning gror fødevarer på den halve tid

LED-lys: Store besparelser for økonomi og CO2

hans buch
Kontakt os her
Få hjælp til din ordre