Hvorfor skal din virksomhed vælge et elektrisk eller batteridrevent præcisionsværktøj frem for et trykluftsværktøj?

Der er flere grunde til, at produktionsvirksomheder i dag hovedsageligt vælger et elektrisk eller batteridrevent præcisionsværktøj. Den gamle arbejdsmodel, hvor man “strammer skruen eller møtrikken til momentet” kan ikke længere anvendes, da der i dag er øget fokus på at forbedre produktsikkerheden og kvalitetskrontrollen. Derudover er det også vigtigt at have fokus på, at reducere produktionsomkostninger og CO2 udledning. Trykluft er dyrt og meget energikrævende, hvorfor de batteridrevne værktøjer anses som værende langt mere miljøvenlige.

Kvalitetskontrol med præcisionsværktøj

En forkert montering af en skrue eller møtrik i privatboligen resulterer som regel ikke i de store skader, men når et produkt fejler og producenterne står overfor reklamationer og retssager grundet personskader eller dødsfald, kan konsekvenserne være decideret ødelæggende. En enkelt monteringsfejl, som fører til en retssag, kan koste mange penge i juridiske omkostninger og tab – og dertil kommer den negative omtale, som kan drive enhver virksomhed i sænk.

Så hvordan sikrer du dig, at din virksomhed undgår disse uheldigheder? Der kan være mange grunde til, at der sker monteringsfejl. Faktisk udgør monteringsfejl ofte en kombination af flere forskellige faktorer. Nogle af hovedårsagerne, som kan forklare monteringsfejlene er bl.a.:

 • At medarbejderen helt glemmer montering
 • At det anvendte værktøj ikke var nøjagtigt nok i forhold til stramningstolerancerne
 • At værktøjet har kørt med forkert hastighed og moment
 • At der begåes en fejl i monteringssekvensen

En måde hvorpå man kan opdage og analysere fejl i monteringsprocessen, er ved at anvende netværksforbundne præcisionsværktøjer, som trådløst opsamler data fra monteringen.

De multifunktionelle og kvalitetskritiske applikationer i et netværksforbundet præcisionsværktøj øger produktiviteten, som i sidste ende sikrer en meget præcis og sporbar monteringsproces. De trådløse data kan indsamles og lagres fra hvert præcisionsværktøj.

Batteridrevent præcisionsværktøj

Batteridrevne præcisionsværktøjer har flere fordele og er en værdifuld investering for mange produktionsvirksomheder. Batteridrevne præcisionsværktøjer opvejer bl.a. balancen mellem funktionen og prisforskellen sammenlignet med tryklufts- og elektriske værktøjer. De batteridrevne præcisionsværktøjer giver montørerne mulighed for at arbejde fleksibelt uden at skulle bekymre sig om luftslanger eller elektriske ledninger og kabler. Batteridrevne præcisionsværktøjer understøtter yderligere kvalitetsinitiativer ved at sikre programmerbar momentstyring og reducere varians, således at tilspændingen er konsekvent, monteres med den rigtige hastighed og det rigtige moment.  De batteridrevne præcisionsværktøjer kan nemt integreres i en trådløs dataopsamling for at forbedre ydeevnen, nøjagtigheden og give gennemsigtig sporbarhed for programmeringen.

Ingersoll Rand QX præcisionsværktøj

Ingersoll Rand QX præcisionsværktøj tilbyder fuld kontrol over processtyring, sporbarhed og kvalitetskontrol. Med muligheden for trådløs dataopsamling og kommunikation øges produktiviteten, omkostningerne sænkes og en ensartet kvalitet sikres.

De trådløse præcisionsværktøjer fra Ingersoll Rand® QX-serien har bl.a. et multifunktionelt display, som giver enhver virksomhed muligheden for hurtig opsætning til deres specifikke behov. Hvert præcisionsværktøj i QX-serien understøtter otte brugerprogrammerbare konfigurationer for moment, vinkel og hastighed, hvilket gør det muligt for ét enkelt værktøj at udføre arbejdet for otte. QX-seriens præcisionsværktøjer har en lukket transducer, der leverer et meget præcist moment og nøjagtige resultater. Disse resultater kan sendes direkte via den trådløse funktion til et dataark. De data, som hvert præcisionsværktøj registrerer, kan spores, gemmes og analyseres for dermed lettere at kunne opdage og rette fejl.

Mulighederne med Ingersoll Rand QX-serien er uendelige:

 • Dataopsamling af op til 1200 bespændinger (kan overføres til Excel ark)
 • Øget sporbarhed og kvalitetskontrol
 • Arbejdsområde fra 0-2000 Nm
 • Lav tolerance +/- 5 %
 • 2 job i 1 arbejdsgang, ingen efterkontrol med momentnøgle nødvendig
 • Kan programmeres til 8 forskellige momenter
 • Kan leveres med trådløs dataopsamling og programmering
 • Meget støjsvag
 • 250.000 tilspændinger mellem services og kalibrering
 • Hurtigere end manuel tilspænding = højere produktivitet
 • Nedbringer garantiomkostningerne
 • Nedbringer re-work

Brug af præcisionværktøjer forbedrer og kvalitetssikrer monteringsprocesserne samt hjælper med at eliminere fejl. Samtidig gives der konkrete og præcise data, der gør det let at fejlanalysere. Ingersoll Rand QX-seriens software tæller automatisk alle fastgørelseselementer, når de monteres – og alt overvåges og registreres, hvilket sikrer sporbarhed og reducerer ansvarsproblemer. Hvis et fastgørelseselement mangler eller er forkert installeret, giver præcisionsværktøjet montøren besked, og kan dermed nemt løses, inden det bliver et produktionsproblem.

Yderligere info

Hvis du ønsker mere info eller har spørgsmål til Ingersoll Rand QX præcisionsværktøjer, så kontakt venligst Henrik Dahl på e-mail hda@hansbuch.dk eller tlf. 6122 7512.